سفارش طراحی سایت

 • پکیج پایه

  معامله بسته نرم افزاری!

  390,000
  سفارش دهید

   • دامنه رایگان .IR

   • هاست 100MB

   • پشتیبانی 1 ساله

 • پکیج پیشرفته 1

  معامله بسته نرم افزاری!

  590,000
  سفارش دهید

   • دامنه رایگان .IR

   • هاست 200MB

   • پشتیبانی 1 ساله

 • پکیج پیشرفته 2

  معامله بسته نرم افزاری!

  590,000
  سفارش دهید

   • دامنه رایگان .IR

   • هاست 200MB

   • پشتیبانی 1 ساله

 • پکیج فول امکانات

  معامله بسته نرم افزاری!

  990,000
  سفارش دهید

   • دامنه رایگان .IR

   • هاست 100MB

   • پشتیبانی 1 ساله

همراه با هر پلن میباشد
 • برنامه نویسی تخصصی
 • پنل قدرتمند و تخصصی
 • پیاده ساسی بر اساس اصول سئو
 • ASP.Net
 • SQL Server
 • C#